POŻEGNANIE Z NIEBIESKIM BERETEM
         30 kwietnia w Sali Tradycji 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbyła się uroczystość pożegnania odchodzących do rezerwy: kpt. Janisa Chrisidisa - dowódcy kompanii medycznej oraz st. chor. Andrzeja Majbrody - dowódcy plutonu zaopatrzenia w batalionie dowodzenia.
         W imieniu dowódcy jednostki - gen. bryg. Janusza Sobolewskiego, odchodzących do rezerwy żołnierzy pożegnał szef sztabu - ppłk Daniel Butryn, dziękując im za sumienną i pełną zaangażowania służbę na rzecz brygady. Zgromadzeni w Sali Tradycji przełożeni, podwładni i koledzy żegnających się z mundurem żołnierzy, życzyli im zrealizowania planów w życiu osobistym, pomyślności i dużo zdrowia.
         Kpt. Janis Chrisidis po ukończeniu Wojskowej Akademii Medycznej w 1999 roku rozpoczął pracę jako lekarz stażysta w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. W 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża służył od 2002 roku na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii medycznej.
         St. chor. Andrzej Majbroda rozpoczął służbę wojskową w 1988 roku. Ukończył Szkołę Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Ze słupską jednostką związany był od dwudziestu lat pełniąc służbę na różnych stanowiskach służbowych. Od 2006 roku pełnił obowiązki dowódcy plutonu zaopatrzenia w batalionie dowodzenia. Służył także na misji w Libanie w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych "UNIFIL".
(2) (1) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
(9) (10) (11) (12)
(14) (13) (16) (15)
(20) (19) (18) (21)